• Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
ANUNȚ REÎNSCRIERE / ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2021-2022
Noutăți - Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2021-2022, se derulează, succesiv, următoarele etape:

1. Reînscrierea copiiilor care frecventează  unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022, se va face în perioada  17 mai -21 mai 2021;

2. Înscrierea copiilor nou veniti începând cu data de 31 mai 2021.

Capacitatea grădiniței:

- Grădinița cu Program Prelungit Nr 23 are un nr de 159 de locuri

Număr de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022

- gr mică normal 20 locuri

- gr mică prelungit 40 locuri în 2 grupe

- gr mijlocie normal 22 locuri

- gr mijlocie prelungit 29 locuri

- gr mare normal 22 locuri

- gr mare prelungit 26 locuri

Inscrierea copiilor nou veniti se va face în etape începând cu data de 31 mai 2021:

Etapa I

 • Colectarea cererilor de înscriere de la părinți în perioada 31.05.2021- 10.06.2021 ;

Etapa II

 • Colectarea cererilor  de înscriere ( pe locurile rămase libere din etapa I) de la părinți 28.06.2021-02.07.2021 ora 12.00;

 • Etapa de ajustari pe locurile rămase libere: 02.08.2021- 31.08.2021

Acte necesare  pentru înscriere:

– dosar de carton cu şină

-  fișă de înscriere tip ( se completează automat la depunerea dosarului la    secretariat);

–  actele de identitate ale ambilor  părinți ( copie xerox);

–  certificatul de naștere al preșcolarului ( copie xerox );

– adeverințe de la locul de muncă ale  părinților ( adeverinţă salariat cu programul de lucru  şi revisal cu anonimizarea venitului);

– documente  doveditoare privind criteriile de departajare (generale și specifice).

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

 • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă (inscris la grădiniţa solicitată);
 • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
 • In cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
 • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate din fiecare unitate de învățământ preșcolar , sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către Consiliul consilierul juridic al Inspectoratului școlar județean( vor fi afişate după aprobare).
 • Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale de mai sus. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării sau validării cererii-tip de înscriere.

Dosarele de înscriere complete, în format letric, se depun la secretariatul şcolii, personal de către părinte/tutore/ reprezentant legal, zilnic,  în perioada 31 mai- 10 iunie in intervalul orar 10.00-14.00. Cererea de înscriere se verifică de către  solicitant, se semnează şi se validează în prezenţa acestuia la secretariatul şcolii .

Solicitanţii care doresc să se înscrie online, o pot face  pe adresa de mail: mironcostinbacau@yahoo.com dar au obligatia de a se prezenta la secretariatul unităţii cu toate documentele, pentru validarea fişei, în termen de 24 de ore. In caz de neprezentare, fișa nu va fi validată.

Lista cu rezultatele  după prima etapă se va afişa pe data de 26 iunie 2021, la avizier  şi pe site-ul şcolii.

Circumscripitia scolară

Criterii specifice

Cerere  tip - inscriere